Namiot Ekspresowy

Namiot Ekspresowy w Denmark
Namiot Ekspresowy w Sweden
Namiot Ekspresowy w Norway
Namiot Ekspresowy w Finland
Namiot Ekspresowy w United Kingdom
Namiot Ekspresowy w France
Namiot Ekspresowy w Italy
Namiot Ekspresowy w Spain
Namiot Ekspresowy w Switzerland
Namiot Ekspresowy w Austria
Namiot Ekspresowy w Belgium
Namiot Ekspresowy w Netherlands
Namiot Ekspresowy w Luxembourg
Namiot Ekspresowy w Ireland
Namiot Ekspresowy w Poland

Namiot Ekspresowy FleXtents Basic

FleXtents Starter Kit jest przeznaczony dla klientów, którzy chcą tworzyć silny pakiet dla najlepszej cenie!

  • Ł atwe rozkł adanie w 60 sekund
  • Mocne poliestrowe poszycie dachu Denier 170 z tył em z poliuretanu
  • O rednica rury: 32 mm
  • Ustawienie wysokoo ci wejo cia: 1,80 - 2,10 m
  • Najniższa cena gwarantowana

Zestaw podstawowy FleXtents skł ada się z namiotu 3x3 m z dł ugš stalowš ramš Flex, 4 o cianami bocznymi (jedna z zamkiem bł yskawicznym przy wejo ciu), kotwami i torbš do przenoszenia. Nasz podstawowy model stanowi kompletny pakiet. Boki sš zł š czone ze sobš za pomocš zamków i jest ł atwy w montaż u dzię ki pasom Velcro

Mocna konstrukcja ze stalowš ramš malowanš proszkowš. Poszycie dachu oraz o ciany boczne sš produkowane z mocnego poliestru Denier 170 z mocnš czę o ciš tylniš pokrytš poliuretanem. Zewnę trzne poszycie chroni przed odkł adaniem się brudu i sprawia, ż e czyszczenie jest bardzo ł atwe. Ponadto, cał a plandeka jest wykonana z materiał u ognioodpornego.

Ł atwe rozkł adanie w 60 sekund. Kolor: dostę pny w kolorze biał ym i czarnym.

Aby zabezpieczyć namiot FleXtent przed wiatrem moż na dokupić obciš ż niki i pasy wzmacniajš ce.

Namiot Ekspresowy Flextents Basic - Kup teraz!
kontakt FleXtents - polska@dancover.com - Tel.: (+48) 08 118 920030 - FleXtents©2003-
Namiot Ekspresowy Teraz Online